Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Gmina Miasto Koszalin

Rada Nadzorcza

Jerzy Alojzy Turek – Przewodniczący

Franciszek Lipski – z-ca Przewodniczącego

Robert Wójciak – członek

Zarząd

Monika Tkaczyk – Prezes Zarządu

Wytworzył:
Dorota Usik
(2015-05-04)
Udostępnił:
Dorota Usik
(2015-05-04 14:55:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Usik
(2017-01-25 12:02:59)