DZP.261.2.2020 Obsługa ratownicza obiektów ZOS Sp. z o.o. w Koszalinie w podziale na 3 zadania