DZP.261.4.2020 Renowacja konstrukcji niecek basenowych z wymianą okładzin i dostawą wyposażenia w obiekcie Pływalni Miejskiej przy ul. Głowackiego 3 - 5 w Koszalinie w podziale na 2 zadania