Nazwa Typ Data Operacja
Wstępne ogłoszenia informacyjne element menu 2023-11-30 11:43:28 UTWORZENIE
document - opublikowany.pdf plik 2023-11-30 11:42:24 UTWORZENIE
DZP.262.6.2023 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy element menu 2023-11-24 11:13:24 UTWORZENIE
DZP.262.6.2023 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx plik 2023-11-24 11:12:38 UTWORZENIE
DZP.262.6.2023 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf plik 2023-11-24 11:12:31 USUNIĘCIE
DZP.262.6.2023 Załącznik nr 3 - Wzór umowy element menu 2023-11-24 11:12:21 UTWORZENIE
DZP.262.6.2023 Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia element menu 2023-11-24 11:11:49 UTWORZENIE
DZP.262.6.2023 Zaproszenie + RODO element menu 2023-11-24 11:10:57 UTWORZENIE
DZP.262.6.2023 Świadczenie usług konserwacji elektrycznej na terenie obiektów Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie element menu 2023-11-24 11:10:24 UTWORZENIE
DZP.262.6.2023 Zaproszenie + RODO.pdf plik 2023-11-24 11:09:13 UTWORZENIE
DZP.262.6.2023 Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf plik 2023-11-24 11:09:12 UTWORZENIE
DZP.262.6.2023 Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf plik 2023-11-24 11:09:11 UTWORZENIE
DZP.262.6.2023 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf plik 2023-11-24 11:09:05 UTWORZENIE
DZP.261.8.2023 Modernizacja obiektów „Orlik” w Koszalinie element menu 2023-11-23 12:23:30 MODYFIKACJA
DZP.261.8.2023 Modernizacja obiektów „Orlik” w Koszalinie element menu 2023-11-23 12:20:50 UTWORZENIE