Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'Ogłoszenie', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '1', 'publicate_from' => '2007-10-17', 'publicate_to' => '2007-10-31', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-10-16 13:16:45 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2007-10-16 13:16:23 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2007-10-16 13:16:23 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Ogłoszenie', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '1', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-10-16 13:16:23 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '1', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-10-16 13:15:58 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-10-16 13:15:54 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2007-10-16 13:15:51 UTWORZENIE
Ogłoszenie dokument HTML 2007-10-16 07:46:17 MODYFIKACJA
Ogłoszenie dokument HTML 2007-10-16 07:46:17 MODYFIKACJA
Ogłoszenie dokument HTML 2007-10-16 07:45:24 MODYFIKACJA
Ogłoszenie dokument HTML 2007-10-16 07:45:20 MODYFIKACJA
Ogłoszenie dokument HTML 2007-10-16 07:44:26 MODYFIKACJA
array ( 'id_document' => '52659', ) element menu 2007-10-16 07:44:26 MODYFIKACJA
Ogłoszenie dokument HTML 2007-10-16 07:44:25 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Ogłoszenie składania ofert-Utrzymanie w ruchu instalacji i urządzeń elektrycznych', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_from' => '2007-10-15', 'publicate_to' => '2007-10-30', 'visible' => 't', ) element menu 2007-10-16 07:43:55 MODYFIKACJA