Nazwa Typ Data Operacja
wykasowano element menu 2007-10-16 07:37:22 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2007-10-16 07:37:22 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2007-10-16 07:37:21 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Zamówienia poniżej 14 000 Euro', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2007-10-16 07:37:20 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2007-10-16 07:36:19 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Warunki zamówienia - Utrzymanie w ruchu instalacji i urządzeń elektrycznych ', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '173830', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_from' => '2007-10-15', 'visible' => 't', ) element menu 2007-10-15 14:29:37 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Ogłoszenie składania ofert - Utrzymanie w ruchu instalacji i urządzeń elektrycznych ', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '173829', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_from' => '2007-10-15', 'visible' => 't', ) element menu 2007-10-15 14:29:17 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Warunki zamówienia', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '173830', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_from' => '2007-10-15', 'visible' => 't', ) element menu 2007-10-15 14:26:04 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '173830', 'id_data_menu_style' => '3', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-10-15 14:25:47 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '173830', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-10-15 14:25:42 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-10-15 14:25:37 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2007-10-15 14:25:34 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Ogłoszenie składania ofert', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '173829', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_from' => '2007-10-15', 'visible' => 't', ) element menu 2007-10-15 14:24:57 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Ogłoszenie składania ofert', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_from' => '2007-10-15', 'visible' => 't', ) element menu 2007-10-15 14:24:52 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Ogłoszenie składania ofert', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_from' => '2007-10-15', 'visible' => 't', ) element menu 2007-10-15 14:24:22 MODYFIKACJA