Nazwa Typ Data Operacja
wykasowano element menu 2007-10-03 10:42:33 MODYFIKACJA
Księga udziałów element menu 2007-10-03 10:42:33 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2007-10-03 10:42:33 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Krajowy Rejestr Sądowy', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '173078', 'id_data_menu_style' => '3', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-10-03 10:42:33 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '173078', 'id_data_menu_style' => '3', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-10-03 10:42:10 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '173078', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-10-03 10:42:04 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-10-03 10:41:57 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2007-10-03 10:41:53 UTWORZENIE
Krajowy Rejestr Sądowy element menu 2007-10-03 10:41:46 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'Krajowy Rejestr Sądowy', 'id_document' => '169031', 'id_data_menu_style' => '1', 'publicate_from' => '2007-10-03', 'visible' => 't', ) element menu 2007-10-03 10:41:33 MODYFIKACJA
nowe podmenu element menu 2007-10-03 10:41:12 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'KRS.doc', 'type' => 'file', ) plik 2007-10-03 10:40:25 UTWORZENIE
KRS plik 2007-10-03 10:39:55 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'KRS', 'type' => 'file', ) plik 2007-10-03 10:39:16 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2007-10-03 10:38:38 UTWORZENIE