Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-10-16 07:42:16 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2007-10-16 07:42:02 UTWORZENIE
Ogłoszenie składania ofert - Utrzymanie w ruchu instalacji i urządzeń elektrycznych element menu 2007-10-16 07:41:49 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'Ogłoszenie składania ofert - Utrzymanie w ruchu instalacji i urządzeń elektrycznych ', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '173829', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_from' => '2007-10-15', 'visible' => 't', ) element menu 2007-10-16 07:39:34 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Ogłoszenie składania ofert - Utrzymanie w ruchu instalacji i urządzeń elektrycznych ', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '173829', 'id_data_menu_style' => '6', 'publicate_from' => '2007-10-15', 'visible' => 't', ) element menu 2007-10-16 07:38:48 MODYFIKACJA
Biuletyn Informacji Publicznej element menu 2007-10-16 07:37:23 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2007-10-16 07:37:22 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2007-10-16 07:37:22 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2007-10-16 07:37:21 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Zamówienia poniżej 14 000 Euro', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2007-10-16 07:37:20 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2007-10-16 07:36:19 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Warunki zamówienia - Utrzymanie w ruchu instalacji i urządzeń elektrycznych ', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '173830', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_from' => '2007-10-15', 'visible' => 't', ) element menu 2007-10-15 14:29:37 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Ogłoszenie składania ofert - Utrzymanie w ruchu instalacji i urządzeń elektrycznych ', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '173829', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_from' => '2007-10-15', 'visible' => 't', ) element menu 2007-10-15 14:29:17 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Warunki zamówienia', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '173830', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_from' => '2007-10-15', 'visible' => 't', ) element menu 2007-10-15 14:26:04 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '173830', 'id_data_menu_style' => '3', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-10-15 14:25:47 MODYFIKACJA