Rejestr zmian dla serwisu zos.koszalin.ibip.pl:
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'Wybór najkorzystniejszej oferty', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '2', 'publicate_from' => '2007-08-29', 'publicate_to' => '2007-09-07', 'visible' => 't', ) element menu 2007-08-29 11:38:16 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Wybór najkorzystniejszej oferty', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_from' => '2007-08-29', 'publicate_to' => '2007-09-07', 'visible' => 't', ) element menu 2007-08-29 11:37:03 MODYFIKACJA
Remont dokument HTML 2007-08-29 11:36:14 MODYFIKACJA
Remont dokument HTML 2007-08-29 11:36:14 MODYFIKACJA
Remont dokument HTML 2007-08-29 11:34:05 MODYFIKACJA
array ( 'id_document' => '52296', ) element menu 2007-08-29 11:34:05 MODYFIKACJA
Remont dokument HTML 2007-08-29 11:34:05 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Remont dachów Jedności 4 i Orla 14', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_from' => '2007-08-29', 'publicate_to' => '2007-09-07', 'visible' => 't', ) element menu 2007-08-29 11:33:35 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Remont dachów Jedności 4 i Orla 14', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_from' => '2007-08-29', 'publicate_to' => '2007-09-07', 'visible' => 't', ) element menu 2007-08-29 11:31:56 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Remont dachów Jedności 4 i Orla 14', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_from' => '2007-08-29', 'publicate_to' => '2007-09-07', 'visible' => 't', ) element menu 2007-08-29 11:31:18 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Wybór najkorzystniejszej oferty', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '6', 'publicate_from' => '2007-08-29', 'publicate_to' => '2007-09-07', 'visible' => 't', ) element menu 2007-08-29 11:30:34 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Remont dachów Jedności 4 i Orla 14', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '6', 'publicate_from' => '2007-08-29', 'publicate_to' => '2007-09-07', 'visible' => 't', ) element menu 2007-08-29 11:30:08 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'REmont dachów Jedności 4 i Orla 14', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '6', 'publicate_from' => '2007-08-29', 'publicate_to' => '2007-09-07', 'visible' => 't', ) element menu 2007-08-29 11:29:26 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => '', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 'f', ) element menu 2007-08-29 11:28:43 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2007-08-29 11:27:49 UTWORZENIE