Nazwa Typ Data Operacja
Dane adresowe dokument HTML 2023-11-13 11:00:00 MODYFIKACJA
Dane adresowe element menu 2023-11-13 11:00:00 MODYFIKACJA
DZP.262.3.2023 Załącznik nr 3 - Umowa element menu 2023-11-09 12:50:23 MODYFIKACJA
DZP.262.3.2023 Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia element menu 2023-11-09 12:50:15 MODYFIKACJA
DZP.262.3.2023 Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo - ofertowy element menu 2023-11-09 12:50:09 MODYFIKACJA
DZP.262.3.2022 Zaproszenie z RODO element menu 2023-11-09 12:50:02 MODYFIKACJA
DZP.262.3.2023 Sukcesywna dostawa środków czystości i higieny dla obiektów Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie element menu 2023-11-09 12:49:47 MODYFIKACJA
DZP.262.3.2022 Wybór element menu 2023-11-09 12:49:38 UTWORZENIE
DZP.262.3.2022 Wybór.pdf plik 2023-11-09 12:48:30 UTWORZENIE
Bip_ku dokument HTML 2023-11-06 11:03:04 MODYFIKACJA
Księga udziałów element menu 2023-11-06 11:03:04 MODYFIKACJA
Ogłoszenia element menu 2023-10-18 11:18:26 USUNIĘCIE
Ogłoszenia różne element menu 2023-10-18 11:18:22 USUNIĘCIE
Badanie Sprawozdania Finansowego za lata obrotowe 2019 i 2020 element menu 2023-10-18 11:18:19 USUNIĘCIE
Badanie Sprawozdania Finansowego za rok 2017 element menu 2023-10-18 11:18:16 USUNIĘCIE