DZP.262.13.2022 Świadczenie usług w zakresie serwisu instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz wentylatorów dachowych zainstalowanych w obiektach Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie