NazwaTypDataOperacja
Zmiana treści SIWZel. menu2018-07-19UTWORZENIE
Przedmiar robót - załącznik nr 10el. menu2018-07-19MODYFIKACJA
Przedmiar robót - załącznik nr 10el. menu2018-07-19MODYFIKACJA
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 9el. menu2018-07-19MODYFIKACJA
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 9el. menu2018-07-19MODYFIKACJA
Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 8el. menu2018-07-19MODYFIKACJA
Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 8el. menu2018-07-19MODYFIKACJA
Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7el. menu2018-07-19MODYFIKACJA
Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7el. menu2018-07-19MODYFIKACJA
SIWZel. menu2018-07-19MODYFIKACJA
SIWZel. menu2018-07-19MODYFIKACJA
SIWZ pdf.el. menu2018-07-19MODYFIKACJA
SIWZ pdf.el. menu2018-07-19MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamówieniu el. menu2018-07-19MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zamówieniu el. menu2018-07-19MODYFIKACJA
DZP.261.6.2018 Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania Parku Wodnego Koszalin w m. Koszalin, dz. 241/13; 242, obręb 0018 Koszalinel. menu2018-07-19MODYFIKACJA
DZP.261.6.2018 Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania Parku Wodnego Koszalin w m. Koszalin, dz. 241/13; 242, obręb 0018 Koszalinel. menu2018-07-19MODYFIKACJA
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdfplik2018-07-19UTWORZENIE
DZP.261.6.2018 Zmiana treści SIWZ.pdfplik2018-07-19UTWORZENIE
DZP.261.5.2018 Przebudowa z wykonaniem remontu części budynku hali Sportowej w Koszalinie przy ul. Głowackiego 3/Jedności 4el. menu2018-07-16MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>