Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi ratowniczej z dn. 30.11.2023 r. element menu 2023-11-30 11:47:59 MODYFIKACJA
Wstępne ogłoszenie informacyjne z dn. 30.11.2023 r. element menu 2023-11-30 11:46:50 UTWORZENIE
Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi ratowniczej z dn. 30.11.2023 r. element menu 2023-11-30 11:44:59 UTWORZENIE
Wstępne ogłoszenia informacyjne element menu 2023-11-30 11:43:28 UTWORZENIE
DZP.262.6.2023 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy element menu 2023-11-24 11:13:24 UTWORZENIE
DZP.262.6.2023 Załącznik nr 3 - Wzór umowy element menu 2023-11-24 11:12:21 UTWORZENIE
DZP.262.6.2023 Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia element menu 2023-11-24 11:11:49 UTWORZENIE
DZP.262.6.2023 Zaproszenie + RODO element menu 2023-11-24 11:10:57 UTWORZENIE
DZP.262.6.2023 Świadczenie usług konserwacji elektrycznej na terenie obiektów Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie element menu 2023-11-24 11:10:24 UTWORZENIE
DZP.261.8.2023 Modernizacja obiektów „Orlik” w Koszalinie element menu 2023-11-23 12:23:30 MODYFIKACJA
DZP.261.8.2023 Modernizacja obiektów „Orlik” w Koszalinie element menu 2023-11-23 12:20:50 UTWORZENIE
Dane adresowe dokument HTML 2023-11-13 11:00:00 MODYFIKACJA
Dane adresowe element menu 2023-11-13 11:00:00 MODYFIKACJA
DZP.262.3.2023 Załącznik nr 3 - Umowa element menu 2023-11-09 12:50:23 MODYFIKACJA
DZP.262.3.2023 Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia element menu 2023-11-09 12:50:15 MODYFIKACJA